taxes-accounting-business
Olympic Palace Published Accounts
Home / Olympic Palace Published Accounts

OLYMPIC HOTELS ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30-10-2023.pdf


04/08/2023 | OLYMPIC HOTELS ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΣ ΤΗΝ 28Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023


22/06/2023 | Τ.Ξ.Ν.Ε.OLYMPIC HOTELS ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 14-07-2023


21/09/2022 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022


10/09/2022 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 10Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022


04/10/2021 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021


10/09/2021 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 10Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 


30/10/2020 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020


10/09/2020 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


10/09/2019 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


10/09/2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  -Γενικη Συνέλευση 10-09-18


10/09/2017 | OLYMPIC HOTELS ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017


16/08/2016 | Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2016


12/04/2016 | Πρακτικό Συνεδρίασης Συμβουλίου


14/08/2015 | Πρόσκληση Των Μετόχων Σε Τακτική Γενική Συνέλευση


30/06/2014 | Πρόσκληση Των Μετόχων Σε Τακτική Γενική Συνέλευση


14/02/2014 | Πρόσκληση Των Μετόχων Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση


17/12/2013 | Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ισολογισμοί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ OLYMPIC 31.12.2015
09/10/2015 | Ισολογισμός 2014
09/06/2014 | Ισολογισμός 2013
08/07/2013 | Ισολογισμός 2012

ESPA Banner